Select Page

Utbildningar

Våra utbildningar innehåller övningar, föreläsning, verktyg och det som behövs för att omsätta kunskapen praktiskt. Du kan klicka dig in och läsa om de olika delarna och se videos för inspiration. Ta kontakt med oss och vi skräddarsyr den bästa föreläsningen eller utbildningen för er!

Service & bemötande

Funktion och kvalitet ska bara funka, men den service du ger kunden kan du konkurrera med. Det kan vara avgörande för kundens val.

Intro + Videos

Hantera klagomål framgångsrikt

En klagande kund som blir omvänd är 6 gånger så lojal mot en kund som aldrig blivit missnöjd. Vi gör dig trygg i att möta de svåra samtalen.

4 delar + video

Intern kommunikation

Relationer och kommunikation internt brukar snabbt visa sig utåt. Vi tränar förmågan att överlämna professionellt.

4 delar

Rätt mental inställning - RMI

Du besitter själv förmågan att skapa de bästa mötena och samtalen. Men kan du programmera din attityd så du levererar det du ska?

3 delar + video

Välkomna dina kunder rätt

Ditt kroppsspråk är viktigare än du tror. Även i telefonen. Hur människor ser dig skapar intryck och uppfattning om hela varumärket.

3 delar + video

Telefonsamtal - teknik & träning

Att inte se kunden framför dig ställer krav på både samtalsstyrning och tonläge. Vi tränar ett kundsamtal från start till mål för effektivitet och hög kvalitet.

3 delar + video